متن آهنگ دلتنگی یعنی هم صحبتی با قاب عکسش روی دیوار رضا مریدی

 

دلتنگی یعنی هم صحبتی با قاب عکسش روی دیوار!♫!

یاد خداحافظ برای آخرین بار!♫!

یعنی یه مشت خاکستر خالی از عشقش!♫!

ابراز احساس غروب جمعه این بار!♫!

 

https://musicdel.ir/single-tracks/95569/